page view image

Agathe Backer Grøndahl er kul, Frogner hovedgård

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til konsert!

I vårens konsert vil vi framføre musikk av Agathe Backer Grøndahl, Fanny Hensel og Clara Schumann. Hvordan var livet til disse kvinnene og komponistene? Noen av dem var musikere, og de var også mødre, og forsøkte å kombinere dette med å arrangere salongkonserter der de kunne framføre egen musikk. Gjennom musikk og fortellinger ønsker vi å kaste lys over historien, og prøve å gjenskape noe av det de skapte i en mer moderne sammenheng. Kanskje framføring av slampoesi er nåtidens parallell til datidens salongkonsert?

Sammen med oss har vi Sara Aimée Smiseth, som vil tolke musikken sammen med Kammerkoret NOVA og gi oss fortellinger som kaster lys over disse litt mindre kjente komponistene, og dessuten vil dere også få høre slampoesi fra Oda Aunan. 

kor kammerkor oslo oslokor